Kié a forrásfájl?

Állandó téma ez a grafikusok, fejlesztők, webes, sőt az egész kreatív szakmában dolgozók között, hogy vajon átadható-e a forrás az ügyfélnek? Sokan mondanak ezt-azt, de mi utána jártunk ennek, és van is egy hivatalos állásfoglalásunk. A legtöbben azon az állásponton vannak, hogy ha mondjuk egy pékségben megveszik a kenyeret, akkor nem kapják meg hozzá a receptet. Egy adott termékért vagy szolgáltatásért, mint végeredményért fizet az ügyfél, de magáért a forrásért nem.

Kivéve, ha ez ügyben külön nem állapodnak meg, bizonyos felár ellenében. Ügyfél oldalról pedig sok esetben elvárás, hiszen neki lehet hogy arra később szüksége lesz, apró módosítások esetén például. Egy szó mint száz, utána jártunk, és felkerestük ezzel a kérdéssel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, és kaptunk is választ a Szerzői Jogi Főosztályról. Az alább közöljük a teljes választ, reméljük sokaknak hasznos lesz.

Köszönettel fogadtuk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal, vagy SZTNH) részére megküldött, a grafikusok által használt forrásfájlok átadására vonatkozó megkeresését. Válaszaink a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezésein alapulnak.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/I. §-ának d) pontja értelmében az SZTNH hatásköre kizárólag a szellemi tulajdonnal, ezen belül a szerzői joggal kapcsolatos tájékoztatás nyújtására terjedhet ki, ennek megfelelően az SZTNH Szerzői Jogi Főosztálya jogi tanácsadást nem végezhet. Az SZTNH állásfoglalása az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozata értelmében kizárólag szakmai tájékoztatás érdekében készült,hivatalos jogértelmezés alapjaként nem kezelhető.

A forrásfájl egy elektronikus dokumentum, ami ebben az esetben magába foglalja a grafikai tervet. Maga a fájl nem védett a szerzői jog által, azonban annak tartalma igen, hiszen maga a grafikai terv egy egyéni, eredeti jellegű alkotásnak tekinthető. Az Ön által említett felhasználás esetében célszerű kettéválasztani a fájl átadását, és a benne lévő tartalom további felhasználását, illetve annak esetleges módosítását.

A fájl átadása teljességgel a felek szerződéses megállapodásán múlik. Amennyiben az átadására irányuló kikötés nem volt a szerződésben, úgy az átadás nem követelhető meg. Mivel maga a fájl nem szerzői mű, csak a benne foglalt tartalom, átadását nem érinti a szerzői jog.

A fájl tartalmát képező grafikai terv módosítása vagy bármilyen típusú felhasználása a grafikai terv felhasználására irányuló szerződéstől függ. Önmagában a fájl átadása nem jogosítja fel a megrendelőt semmilyen további, a szerződésben nem engedélyezett felhasználásra. A tartalom módosítása a grafika, azaz a szerzői mű módosításához vezethet, ami az Szjt. 29.§-a szerinti átdolgozást valósít meg. Az átdolgozás a szerzőt megillető különálló vagyoni jog, amely a megrendelőt kizárólag ilyen irányú szerződési kikötés esetében illeti meg. Amennyiben a felek nem rendelkeztek a szerződésben az átdolgozásról, akkor a szerző külön engedélye nélkül erre nincsen mód, mivel az Szjt. 47.§-ának (1) bekezdése alapján a felhasználási engedély csak kifejezett kikötés esetében terjed ki a mű átdolgozására. Így amennyiben a szerződés csak a grafika többszörözésére és terjesztésére vonatkozott  – ami ilyen esetben általános – akkor a megrendelő abban az esetben sem módosíthatja a fájl tartalmát, ha egyébként az fizikálisan nála van.

Érdemes kiemelni, hogy a fájl tartalmával maga a szerző sem rendelkezhet szabadon, amennyiben a szerződés a grafika kizárólagos felhasználására jogosította a megrendelőt. Ebben az esetben hiába van a fájl a szerző (grafikus) birtokában, annak további felhasználása a szerződés által kizárólagosnak minősített felhasználások esetében nem illeti meg.
Összefoglalva a fentieket, a fájl fizikai megtartása, illetve átadása a felek döntése, amely nem érinti a szerzői jogot és a szerzői mű felhasználását. Ettől független a rajta lévő terv, mint szerzői mű felhasználása, amely a felhasználási szerződés rendelkezésein kell, hogy alapuljon. A felhasználási szerződéstől eltérő vagy azon túlmutató, további felhasználás csak a felek megegyezése alapján történhet.

Papp Ádám

Szabadúszó webdesigner, UI designer és kiadványszerkesztő
Blog

További blog cikkek

Dark mode felmérés eredménye

Szeptember elsején elindítottunk egy felmérést, amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy szükség van-e a sötét módra (dark mode) egy weboldal,