DTP szótár – 2.

A DTP szótár első részében már bemutattunk pár nyomdai szakkifejezést, most pedig ezek sorát gyarapítjuk ezzel a második válogatással. Reméljük hogy sokak számára lesz hasznos ez a gyűjtés is.

Beziér görbe
Olyan parametrikus görbe, amelynek a jellemző leíró paramétereit a hozzájuk rendelt kontrollpontok (csomópontok) és irányvektorok segítségével igazíthatjuk, állíthatjuk. Vektorgrafikában általánosan használt.

Élőfej
A szedéstükör élén, a szövegfolyamtól léniával vagy mondjuk üres területtel elválasztott információs rész. Ilyet használnak lexikonok, enciklopédiák, szótárak, vagy akár irodalmi kiadványok esetén is.

Építési háló
A molinohoz hasonló megoldás, viszont itt az anyag lyukacsos. A széláteresztő képessége miatt alkalmas óriásméretű reklám megoldásokra is (pl.: tűzfal reklám, óriás reklám, kirakat dekoráció, építési állvány reklám, stb..)

Címoldal
Egy könyv harmadik oldala, a címet, a szerzőt és a kiadót, illetve a logóját tünteti fel.

Címnegyed
Egy könyv (általában) első 4 oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a 2. üres, a 3. a főcímoldal, a 4. pedig a kolofon vagy impresszumoldal..

Werk
A színes nyomógép nyomtató egysége. Annyi werkes egy gép, ahány szín nyomására alkalmas.

Impresszum (kolofon)
Egy kiadvány címnegyedében (elején) vagy a végén elhelyezett önálló oldal, amely a szerzői jog, a kiadó és a nyomda főbb adatait tartalmazza.

ISBN szám
A könyvek nemzetközi (UNESCO) által meghatározott 10 számjegyű azonosító száma. A nemzeti ISBN irodától (Országos Széchenyi Könyvtártól) kell kérni ezt a számot.

ISSN szám
Időszakos kiadványok és sorozatok nemzetközi (UNESCO) által meghatározott 8 számjegyű azonosító száma. Az ISBN számhoz hasonlóan, a nemzeti ISBN irodától (Országos Széchenyi Könyvtártól) lehet kérni.

Árvasor
Tördelési hiba. A fattyúsorok egyik típusa. Az oldal, vagy hasáb utolsó sorában, vagy közvetlenül kép előtt kezdődő bekezdés, első, elárvult sorát nevezik így.

Özvegysor
Tördelési hiba. A fattyúsorok egyik típusa. Ha egy bekezdés utolsó sorával kezdődik az oldal, vagy hasáb, vagy az közvetlenül kép után esik, akkor azt özvegysornak nevezik.

Fedél
Puhafedelű könyvek – általában 180-300 gramm közötti kartonból készülő borító, többnyire nyomott és felületkezelt.

Ligatúra
Egybeépített (régen öntött) kettős, vagy hármas betűcsoportok. Céljuk a kritikus, esetleg nagyobb hézagú betűkapcsolatok jobb optikai megjelenítése. Régen a betűk rajzolatának ütközését és így törését kerülték el vele.

Bitráta, vagy bitarány
Az a frekvencia, ami megadja, hogy hány bit halad át egy adott mérési ponton. A digitális közegben a bit per szekundum a mértékegysége. Audio- és videoállományok esetében a minőséget is jelzi.

Splash screen
A programok indulásakor megjelenő, bejelentkező képernyő. Programonként változó kinézetű, de általában az adott program neve és kiadója mellett, egyéb információkat is megjelenít. Ilyen például a verziószám és a fő programozók neve, vagy az éppen beolvasás alatt álló modulok neve.

Interaktív dokumentum
Olyan digitális kiadvány, ami a felhasználó egyes műveleteire valamilyen reakcióval válaszol. Ilyen elemek lehetnek a könyvjelzők, beágyazott mozgóképek és hangfájlok, hiperhivatkozások, kereszthivatkozások, vagy éppen az oldaláttűnések.

Responsive (alkalmazkodó)
Olyan felület, digitális kiadvány, vagy weboldal, amely a különböző kijelzők szélességéhez, de akár magasságához is képes alkalmazkodni és élvezhetően, olvashatóan megjeleníteni a tartalmat.

Papp Ádám

Szabadúszó webdesigner, UI designer és kiadványszerkesztő
Blog

További blog cikkek

Dark mode felmérés eredménye

Szeptember elsején elindítottunk egy felmérést, amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy szükség van-e a sötét módra (dark mode) egy weboldal,